写真 No.1
写真 No.2
写真 No.3
写真 No.4
  • 写真サムネイル No.1
  • 写真サムネイル No.2
  • 写真サムネイル No.3
  • 写真サムネイル No.4

くろいそ運動場テニスコート

案件データ

仕様 XP-20CVP
面積 5,652m² (屋外8面)
都道府県 栃木県
完工日 2019年 03月